Hrvatski Deutsch English Italiano Magyar Accomodation Virginia, Smiljanec, Korija
Home Accomodation Offer Contact

Household

Domaćinstvo Smiljanec Domaćinstvo Smiljanec

Distance from the center of Virovitica 4 km

Domaćinstvo Smiljanec Domaćinstvo Smiljanec

Klet "Lepi cajti"

Klet Lepi cajti Klet Lepi cajti Klet Lepi cajti Klet Lepi cajti Klet Lepi cajti Klet Lepi cajti Klet Lepi cajti Klet Lepi cajti Klet Lepi cajti Klet Lepi cajti Klet Lepi cajti Klet Lepi cajti

Vineyard

Domaćinstvo Smiljanec Vinograd Vinograd Vinograd Vinograd Vinograd Vinograd Vinograd Vinograd Vinograd

Solar power plant

Elektrana Elektrana Elektrana

Žlahtina

Žlahtina - ledena berba Žlahtina - ledena berba

Žlahtina je kvalitetna hrvatska sorta grožđa karakteristična za Vrbnik na otoku Krku. Mali broj vinogradara je uzgaja na kontinentu, a još manji broj uspijeva odnjegovati kvalitetno vino od žlahtine.

Zahvaljujući dugogodišnjem vinogradarskom i podrumarskom iskustvu uspjeli smo proizvesti vino od žlahtine ubrano u ledenoj berbi.


Žlahtina - ledena berba